Markt of maatschappelijk middenveld?
In Groeiend Best van 28 februari stond een interessant artikel van de VVD-fractie. De auteur, raadslid Mari Vervaart, zet vraagtekens bij het voornemen van het College om per 1 januari 2013 om Stichting Welzijn Best ´¿½Oirschot en Todo hun krachten te laten bundelen. Zij krijgen als eersten de kans om in te schrijven op subsidie van de gemeente. Is hun bieding onvoldoende, dan gaat de gemeente op zoek naar andere aanbieders, zeer waarschijnlijk buiten onze gemeentegrens. Vervaart pleit ervoor om van meet af aan ook andere combinaties hun bod te laten uitbrengen. Dat past goed in wat Vervaart de nieuwe zakelijkheid van de gemeente noemt; het leidt tot meer efficiency (dit woord komt wel 6 keer voor!) en biedt betere en goedkopere dienstverlening aan de burgers van Best. Gauw doen, hoor ik U al zeggen.
Toch wil Best-Open daar een paar opmerkingen bij maken.
De beoogde samenwerking loopt vooruit op de forse taakverzwaring die de gemeente te wachten staat per 2016 : de verantwoordelijkheid voor de hele Jeugdzorg . Die wordt nu nog betaald en gestuurd door de provincie. Die verantwoordelijkheid krijgen we, verpakt in een fikse landelijke korting van zo’n 300 miljoen euro. Gemeenten kunnen het effici´¿½nter, aldus het Rijk. Dat klopt. Maar dat kan alleen als we problemen eerder signaleren: in het consultatiebureau, de peuterspeelzalen, de scholen, de sportclubs en in de wijken. Kortom ,het lukt als de jeugdzorg goed is ingebed in de totale sociale structuur, het maatschappelijk middenveld van Best. En daar is Best sterk in. We hebben meer dan 250 organisaties met vrijwilligers en professionals, die Best leefbaar en sociaal maken. Die tot in de haarvaten van onze samenleving zitten. En daar kennis over hebben die buitenstaanders niet hebben. Een aantal daarvan is samen gehuisvest in Bestwijzer. Niet bedoeld als een bedrijfsverzamelgebouw, maar om daar samen stapsgewijs tot een hechte vorm van samenwerking te komen. Veel van deze organisaties zijn nodig om van het toekomstig Jeugdbeleid een succes te maken. (It takes a hole village to raise a child!) . Niet alleen van de eigen opvoeders maar ook van veel Bestse instellingen zal de komende jaren veel meer gevraagd worden de gemeente te helpen in het zorgen voor onze Jeugd, vaak ook onbetaald. Anders lukt het niet!
Het College is daar erg dubbel in: enerzijds koestert men (terecht) de eigen instellingen. Anderzijds schroomt men niet “de markt op te gaan”. De VVD aarzelt niet en wil al gelijk de markt op, onder het motto ”goedkoper is beter”. Best-Open pleit er voor lessen te trekken uit de ellende die het marktdenken al in de zorg heeft aangericht. Ook in Best. Denk aan onze mensen in de huishoudelijke zorg, nu in dienst bij de Archipel. Denk eens beter na over de gevolgen als onze eigen instellingen een aanbesteding niet winnen. Moeten ze dan weg uit Bestwijzer?
Kortom, in de brief van het College worden een aantal zaken opgeworpen die een Raadsdebat daarover zeker rechtvaardigen. Niet volstaan kan worden met een simpele mededeling naar de Raad.
In het programma van de CDA/VVD/D66 staan warme woorden over het belang van het “maatschappelijk middenveld” in Best. Herinnert de heer Vervaart zich nog dat daar zijn handtekening onder staat?
Leo Bisschops
Best-Open
Geplaatst op 14 Mar 2012 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews