Zorgen voor morgen
Het is nog maar kort dag. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er belangrijke taken bij. Ook de gemeente Best moet zelf gaan zorgen voor de (jeugd-)zorg, begeleiding werklozen en al per augustus 2014 het speciaal onderwijs. We krijgen er dan wel financiļ¿½le middelen bij, maar dan met een forse korting. Die loopt op tot zo’n slordige 25 %. Om U een idee te geven: De belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente komt van het Rijk: van de algemene dekkingsmiddelen van ruim 34 miljoen komt zo’n 20 miljoen uit Den Haag. Het verschil van 15 miljoen sprokkelen we in Best bij elkaar met eigen belastingen zoals de onroerend zaak belasting, hondenbelasting, precariobelasting etc. Van iedere euro nu die we in 2015 gaan uitgeven gaat de helft naar de nieuwe zorgtaken.
Het is dus van het grootste belang dat we ons daarop goed gaan voorbereiden. Doen we dat ook? Ik heb daar grote zorgen om!
Een paar voorbeelden. Via de media hebt U al lang vernomen dat burgers in de toekomst veel meer verantwoordelijk moeten worden voor hun eigen zorg en welzijn. De overheid treedt terug. Dat is niet niks. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met onze burgers duidelijk te maken wat er op ons afkomt en wat de mogelijke gevolgen zijn. Vanuit de gemeente lijkt hier weinig aan gedaan te worden. Het particulier initiatief pakt dit wel op. Zo heeft de Stuurgroep Kerk en Samenleving laatst een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd waar nota bene de oud-wethouder van Eindhoven, Hans Martin Don, ons bijpraatte! Maar niet alleen “op de zeepkist gaan staan” is nodig.
We moeten nu al handen uit de mouwen steken en proefdraaien in de praktijk. Voorbeelden? We zullen in de toekomst zelf moeten zorgen voor vervoer van kinderen naar het speciaal onderwijs, voor problematische jeugdigen en voor behoeftige ouderen. Helpen in eigen omgeving dus. Op een goede en verantwoorde manier.
Zo hebben we nu in Best meer dan 300 mensen met dementie. Als gevolg van de vergrijzing zal dat aantal verdubbelen. Gemiddeld wordt iedere patiļ¿½nt ondersteund door drie mantelzorgers. Dan hebben we het hier al over zo’n 2400 betrokkenen. Mantelzorgers die nu al de lat zo hoog leggen dat bijna 80% burn-out verschijnselen vertoont. Die druk wordt alleen maar groter als we mensen langer in eigen omgeving moeten helpen. Dat verplicht ons nu al te werken aan allerlei vormen van ondersteuning als dagopvang, niet alleen voor mensen met dementie maar ook voor andere doelgroepen, zoals uitbehandelde psychiatrische patiļ¿½nten of mensen met een verstandelijke beperking. Hoe steunen we die overbelaste mantelzorgers, de pleegouders van extreem lastige, jeugdige boefjes of ouders met een ernstig ADHD-kind? Bijvoorbeeld met respijtzorg: even een weekend er tussenuit in een vakantieomgeving om er daarna weer voluit tegenaan te kunnen gaan.
In Best worden deze ontwikkelingen nog veel te veel binnen de muren van het gemeentehuis besproken. Zelfs de Raad wordt nu er maar mondjesmaat bij betrokken. Terwijl men in Eindhoven al lang bezig is om de zorg in de wijken opnieuw vorm te geven in de praktijk, zitten we in Best nog in de papieren fase. Als we echt willen laten zien dat we onze eigen boontjes kunnen doppen (en niemand argumenten geven voor herindeling!) moeten we laten zien hoe wij in Best, samen met ons kleurrijke en krachtige maatschappelijke middenveld, zorgen voor morgen.
Leo Bisschops
Best Open
Geplaatst op 18 May 2013 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews