Op weg naar een nieuwe RAAD
De vakantie is voorbij. De scholen zijn begonnen, de bedrijven draaien en ploeteren zich door de crisis heen. Ook het politieke bedrijf komt weer op gang. Binnenkort behandelen we de begroting voor 2014 en volgende jaren. Dat wordt geen gemakkelijke klus.
Vrijwel alle politieke partijen richten ook hun vizier op de verkiezingen, voorjaar 2014. De eerste contouren van verkiezingsprogramma´¿½€™s worden besproken. (Mogelijke) raadsleden die capaciteiten lijken te hebben om programma´¿½€™s uit te voeren, passeren de revue. Fractievoorzitters voeren beoordelingsgesprekken met fractieleden, mogelijk geschikte kandidaten worden benaderd of getipt.
Geen gemakkelijke klus. Zeker deze keer niet. Ik wil daarvoor uw aandacht vestigen op twee ontwikkelingen van de laatste jaren. Op de eerste plaats gaan de gemeenten er omvangrijke taken bij krijgen op het terrein van (jeugd-)zorg, arbeidsmarkt en onderwijs. Nieuwe taken, waar veel geld mee gemoeid is en gaat over kwetsbare burgers. Dat vraagt om een Raad die niet alleen weet wat er in de Bestse samenleving nodig is en daarin diep verankerd is maar ook om Raadsleden die kennis van zaken hebben, hoofdlijnen kunnen onderscheiden van details en koers weten te houden. En vooral een Raad die goed met geld om kan gaan en niet bij een beetje druk, de portemonnee trekt!
Raadslid zijn is allang geen erebaantje meer. Er komt veel op je af, je moet tegen een stootje kunnen. Helaas is het verloop de laatste jaren sterk stijgend. Het vraagt veel tijd, al gauw zo´¿½€™n twintig uur per week. Er staat wel een vergoeding van zo´¿½€™n ´¿½¬ 900 per maand tegenover maar als je het daarvoor zou doen, hou je het niet lang vol!
Een sterke, nieuwe Raad is ook belangrijk voor een gemeente die, zoals Best graag zijn eigen boontjes wil blijven doppen. Dat kun je wel willen maar als de kwaliteit van je ambtelijk of bestuurlijk apparaat onder de maat is, hou je dat niet lang vol. Kijk naar voorbeelden uit onze omgeving. Politiek Best zal de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om te laten zien dat een gemeente van 30.000 inwoners het spook van de herindeling buiten de deur kan houden. Een sterke Raad is daarvoor onmisbaar.
Voelt U daarin een uitdaging? Meldt u bij een politieke partij, het is er nu de tijd voor!
Best Open,
Leo Bisschops, lgmbisschops@gmail.com
Geplaatst op 22 Aug 2013 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews