Best Open is een lokale partij in de gemeente Best die 25 jaar bestaat. We zijn niet gebonden aan een landelijke partij. We zijn dus onafhankelijk en werken daarom volledig in het belang van de inwoner van Best. We staan voor politiek bedrijven op een transparante wijze waarbij uw mening zwaar telt. Dus aarzel niet om uw mening te laten horen en doe mee.

Heb je interesse of belangstelling voor lokale politiek en Best Open. Laat het ons weten. Je kunt dan contact opnemen met Hans Berkers via een sms-bericht of telefonisch. tel: 06-21277951

Je kunt ons ook ontmoeten bij de wekelijkse koffieklets op zaterdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur in café De Ambacht. Ook is het mogelijk om een fractievergadering bij te wonen. Meestal is die op woensdagavond. Laat maar weten of je daar belangstelling voor hebt.

Onze mensen

De fractie- en bestuursleden van Best Open zijn (persoonlijk) te bereiken zoals bij hun foto staat aangegeven. U kunt ook mailen naar: info@best-open.nl

Afbeelding Leon Kennis

Leon Kennis

In fractie: Fractievoorzitter

leonkennis@best-open.nl
0499 - 39 00 51
Leon Kennis

Afbeelding Hans Berkers

Hans Berkers

In fractie: Raadslid
In bestuur: Secretaris


hansberkers@best-open.nl
06 - 21 27 79 51

Harry Crielaars

In fractie: Raadslid

harrycrielaars@best-open.nl
06 - 41 24 37 84

Afbeelding Fred Hermans

Fred Hermans

In fractie: Burgerlid

fredhermans@best-open.nl
06 - 53 51 29 64

Lucia Cober

In fractie: Burgerlid †


Anton van den Akker

In fractie: Burgerlid

antonvandenakker@best-open.nl
06 - 38 74 31 34

Afbeelding Véronique Zeeman

Véronique Zeeman

Wethouder

veroniquezeeman@best-open.nl
06 - 43 17 72 80

Afbeelding Paul van Mossel

Paul van Mossel

In bestuur: Voorzitter

paulvanmossel@best-open.nl
06 - 20 61 51 22

Afbeelding Hans Schocke

Hans Schocke

In bestuur: Penningmeester

hansschocke@best-open.nl

Meedoen?!

Meepraten, meedenken en meedoen kan altijd. U bepaalt uiteraard zelf op welke wijze en frequentie u mee wilt doen. Laat ons uw ideeën weten of neem deel aan onze wekelijkse koffieklets of fractievergadering. U bepaalt zelf hoe actief u wilt zijn. Maar hopelijk doet u mee om Best beter en aantrekkelijker te maken voor ons allen. Dat kunt u het beste als u lid bent van onze partij.

Bestaan Best Open

Best Open is een lokale politieke partij in 1997 opgericht door een aantal verontruste Bestenaren over de gesloten en niet transparante wijze waarop in Best op politiek werd bedreven. Vandaar de naam Best Open. Nu zijn we zoveel jaar verder en is – door de aandacht daarvoor – de openheid sterk verbeterd.

Kortom!

Best Open komt op voor het algemene belang van Best, haar inwoners en organisaties. Dus voor iedere Bestenaar en alle verenigingen. Dat doet ze voor en met u. Door in het contact te luisteren, het gesprek aan te gaan, en meningen uit te wisselen. Op basis van argumenten – nuchter en zonder nonsens – een eerlijk, duidelijk en vasthoudend verhaal vertellen. Zodat we geloofwaardig zijn en blijven.

Onze inzet

Onder de naam Best Open zetten we ons in voor:

  • goede dienstverlening van de gemeente naar de inwoners, verenigingen en bedrijven;
  • heldere en laagdrempelige wijze van participatie;
  • verbetering van de zorg aan inwoners die ondersteuning nodig hebben op velerlei gebied;
  • goede ordening van de onze fysieke ruimte (woningbouw, wegen, bedrijventerreinen, centrum, groen, milieu)
  • voldoende te betalen woningen realiseren voor inwoners met een laag en beperkt inkomen, voor starters en senioren;
  • goede sport-, welzijn- en cultuurvoorzieningen;

 

De uitgangspunten bij onze inzet zijn:

  • iedereen is gelijkwaardig, telt mee en wordt serieus genomen;
  • iedereen mag en kan meedenken;
  • inwoners verbinden aan anderen;