Best Open is een lokale partij in de gemeente Best die 25 jaar bestaat. We zijn niet gebonden aan een landelijke partij. We zijn dus onafhankelijk en werken daarom volledig in het belang van de inwoner van Best. We staan voor politiek bedrijven op een transparante wijze waarbij uw mening zwaar telt. Dus aarzel niet om uw mening te laten horen en doe mee.

Hier vindt u de personen waarop u kunt stemmen, ons verkiezingsprogramma, de speerpunten en onze flyer. Voor de verkiezingsactiviteiten zie de agenda.

Onze mensen

De fractie- en bestuursleden van Best Open zijn (persoonlijk) te bereiken zoals bij hun foto staat aangegeven. U kunt ook mailen naar: info@best-open.nl

Afbeelding Leon Kennis

Leon Kennis

In fractie: Fractievoorzitter

leonkennis@best-open.nl
0499 - 39 00 51
Leon Kennis

Afbeelding Hans Berkers

Hans Berkers

In fractie: Raadslid
In bestuur: Secretaris


hansberkers@best-open.nl
06 - 21 27 79 51

Harry Crielaars

In fractie: Raadslid

harrycrielaars@best-open.nl
06 - 41 24 37 84

Afbeelding Fred Hermans

Fred Hermans

In fractie: Burgerlid

fredhermans@best-open.nl
06 - 53 51 29 64

Lucia Cober

In fractie: Burgerlid

luciacober@best-open.nl
06 - 42 64 12 21

Anton van den Akker

In fractie: Burgerlid

antonvandenakker@best-open.nl
06 - 38 74 31 34

Afbeelding Véronique Zeeman

Véronique Zeeman

Wethouder

veroniquezeeman@best-open.nl
06 - 43 17 72 80

Afbeelding Paul van Mossel

Paul van Mossel

In bestuur: Voorzitter

paulvanmossel@best-open.nl
06 - 20 61 51 22

Afbeelding Hans Schocke

Hans Schocke

In bestuur: Penningmeester

hansschocke@best-open.nl

Meedoen?!

Meepraten, meedenken en meedoen kan altijd. U bepaalt uiteraard zelf op welke wijze en frequentie u mee wilt doen. Laat ons uw ideeën weten of neem deel aan onze wekelijkse koffieklets of fractievergadering. U bepaalt zelf hoe actief u wilt zijn. Maar hopelijk doet u mee om Best beter en aantrekkelijker te maken voor ons allen. Dat kunt u het beste als u lid bent van onze partij.

Waarom Best Open?

Best Open staat voor openheid in de politiek. Alleen met openheid kan politiek succesvol zijn. Politiek en openheid zijn daarom niet te scheiden! Met die openheid krijgen we:

 • Goede politieke discussie;
 • Standpunten met een weloverwogen draagvlak;
 • Verrassend gedrag van partijen;
 • Besluiten op basis van argumenten;
 • Het gevoel bij burgers dat hun belang voorop staat.

Werken aan geloofwaardigheid. Dat kan. Dat moet.

Wijze van besturen

Best Open staat voor een open, eigentijds, en vooral een duidelijk en eerlijk bestuur, waarbij:

 1. iedereen gelijkwaardig meetelt en serieus wordt genomen: de individuele burger, verenigingen, instellingen en bedrijven;
 2. iedereen, jong en oud, man en vrouw, nieuwkomer of Bestenaar van huis uit, als mondig wordt beschouwd en kan meedenken over ons dorp;
 3. men weet dat mensen zelf een verrassend goede mening hebben over wat er moet gebeuren in de eigen leefomgeving;
 4. het vanzelfsprekend is om naar de inwoners toe te gaan, te luisteren, te discussiëren, voordat je besluiten neemt, zeker als die besluiten hen direct raken;
 5. burgers met elkaar in gesprek gebracht worden over de inrichting van ons dorp, de wijk, de leefbaarheid en de veiligheid daarvan, ons welzijn en gezondheidszorg, het verkeer en de zorg voor een goed milieu;
 6. men telkens weer creatief en inventief is om steun en draagvlak te vinden bij de Bestse burgers;
 7. die steun niet één keer per vier jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, gezocht wordt, maar waar men continu in touw is om het contact met de inwoners te zoeken en te onderhouden.