Speerpunten Best Open

We hebben 4 algehele speerpunten en speerpunten voor verschillende wijken:

Algehele speerpunten

 1. Betaalbare woningen en voldoende beschikbaar;
 2. Een luisterende en behulpzame gemeente voor alle inwoners;
 3. Zorg en steun als vangnet voor kwetsbare inwoners;
 4. Inwoners ook voordeel laten hebben van de energietransitie.

Wijk Naastenbest

Daar zit muziek in!

 1. Bouw voor starters en senioren;
 2. Ontsluiting wijk richting centrum vanuit Kon. Emmalaan;
 3. Oplossing fietsprobleem NS-station;
 4. Snelheidsverlaging Prins Bernhardlaan.

Wijken Steegsche Velden en Dijkstraten

Twee wijken om trots op te zijn!

 1. Een toegankelijke verbinding tussen inwoners en gemeente;
 2. Een veilige en goed toegankelijke woonwijk;
 3. Aandacht voor een goede ontwikkeling van uitbreiding op onze woonwijk;
 4. Zelfbewoningsplicht op nog te ontwikkelen nieuwbouw.

Wijken Salderes en Centrum

 1. Ontwikkel nieuwbouwplan “Boomgaard” in overleg met wijk;
 2. Slimme verkeersafwikkeling ontlast het centrum van doorgaand verkeer;
 3. Elektrische auto’s laden dicht bij huis. Onderzoek naar laden via lantaarnpalen;
 4. Geluidsoverlast bij Salderes-noord verstandig aanpakken;
 5. Venstertijden voor laden en lossen in de Hoofdstraat;
 6. Geen “buiten dorpse” snelfietspaden, maar verbeterd lokaal fietsnetwerk.

Wijken Wilhelminadorp en Kantonnier

Investeer eens echt in deze twee wijken.

 1. Levensloopbestendig aanbod van betaalbare woningen realiseren;
 2. Met spoed hergebruik van de Wig;
 3. Bestrating in het Wilhelminadorp moet worden aangepakt;
 4. Overlast Wilhelminapark voor omwonenden echt aanpakken;
 5. Onveilige verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers bij de Action verbeteren.

Wijken Heuveleind en Heivelden

 1. Betere en veilige fietsverbinding van wijk met centrum / station;
 2. Een schone, veilige en gezonde wijk;
 3. Meer steun voor meer cultuur in Best.