Best Open vraagt expliciet het onderzoek naar de sterkte van Best, zoals door Oirschot is gedaan, door een ander bureau te laten uitvoeren.

Op 5 februari heeft de gemeenteraad van Best een besluit genomen over hóe om te gaan met de vraag van Oirschot m.b.t. het aangaan van een verregaande samenwerking leidend tot een fusie tussen de twee gemeenten. De lokale partij Best Open reageert vooralsnog neutraal op dit verzoek. Omdat je een serieuze vraag ook serieus moet beantwoorden is onderzoek noodzakelijk. Best en Oirschot als zelfstandige gemeenten opheffen om daarmee een nieuwe, grotere gemeente te kunnen formeren vraagt om een zuivere discussie, brede maatschappelijke afwegingen en een zorgvuldig proces. Een proces met vele stappen, dat is opgesteld door een raadscommissie met daarin alle partijen vertegenwoordigd. Gisteren was de 1e stap; de Bestse gemeenteraad wil laten onderzoeken hoe Best ‘scoort’ op de onderdelen die ook in Oirschot zijn onderzocht en die aanleiding zijn geweest voor de oorspronkelijke vraag naar innige samenwerking.

Namens Best Open is daarbij ingebracht dat het onderzoek niet door dezelfde partij kan worden gedaan als in Oirschot. Om elke schijn van mogelijke vooringenomenheid of tunnelvisie weg te nemen lijkt het ons een vereiste dat het aankomende onderzoek gedaan wordt door een ander bureau als het bureau dat Oirschot heeft ingeschakeld. Dit is door het college toegezegd.

Categorieën
Archieven
Zoeken